Posterunek Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Posterunek Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku

Posterunek Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku

Hornówek, ul. 3 Maja  45

05-080 Izabelin

telefon: 47 724 38 05

fax: 47 724 38 00

 

Kierownik Posterunku

asp. Mariusz Kumięga

 

W przypadku nieobecności funkcjonariuszy w Posterunku informujemy, że w sytuacjach nagłych wszelkie interwencje należy zgłaszać telefonicznie pod policyjnymi numerami alarmowymi 997 lub 112 z telefonów komórkowych lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numer telefonu (22) 752 80 00.

Kierownik Posterunku pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00.


 

Dzielnicowi gminy Izabelin

REJON SŁUŻBOWY NR 1

mł. asp. Monika SIONKOWSKA

UWAGA: w okresie od 01.02.2021 r. do 11.02.2022 r. rejon obsługiwany jest przez mł. asp. Zbigniewa Bednarskiego

tel. 47 724 38 02

tel. kom. 600 997 655

e-mail: dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Hornówek, Izabelin, Izabelin C, Sieraków, Truskaw

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Izabelin C, ul. 3 Maja 94 – gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego.

Okres realizacji planu – od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 2

mł. asp. Zbigniew BEDNARSKI

tel. 47 724 38 02

tel. kom. 600 997 672

e-mail: dzielnicowy.izabelin2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Izabelin B, Laski, Mościska

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Laski, ul. Słoneczna w obrębie skrzyżowania z ul. 3 Maja – nieprawidłowe parkowanie.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie w 90% wykroczenia w postaci nieprawidłowego parkowania.

Okres realizacji planu – od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.