Rewir Dzielnicowych - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Rewir Dzielnicowych

Rewir Dzielnicowych

 

Rewir Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

mł. asp. Bartłomiej Budnicki

 

numer telefonu do sekretariatu Rewiru Dzielnicowych

tel. 47 724 38 05 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

fax 47 724 38 00

Przypominamy również, iż w sytuacjach nagłych wszelkie interwencje należy zgłaszać telefonicznie pod numerami alarmowymi 997 lub 112 z telefonów komórkowych lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numer telefonu (22) 752 80 00 lub 47 72 439 00.

 


 

Dzielnicowi

 

Gmina Stare Babice

REJON SŁUŻBOWY NR 1

st. sierż. Bartosz GŁOWACKI

tel. 47 724 38 03

tel. kom. 600 997 653

e-mail: dzielnicowy.starebabice1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.


 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Babice Nowe, Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (parking przed przedszkolem) – gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny oraz ciszę nocną.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej.

Okres realizacji planu – od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 2

mł. asp. Monika SIONKOWSKA

UWAGA: w okresie od 05.03.2020 r. do 04.02.2021 r. rejon obsługiwany jest przez sierż. szt. Angelikę Trojnar

tel. 47 724 38 03

tel. kom. 600 997 814

e-mail: dzielnicowy.starebabice2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.


 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Klaudyn, Janów, Kwirynów, Stare Babice

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Stare Babice, ul. Polna 17 – nieprawidłowe parkowanie w rejonie szkoły.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczenia w postaci nieprawidłowego parkowania w 90%.

Okres realizacji planu – od 17.11.2020 r. do 17.05.2021 r.


 

REJON SŁUŻBOWY NR 3

st. sierż. Maciej ROKITA

tel. 47 724 38 03

tel. kom. 600 997 623

e-mail: dzielnicowy.starebabice3@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.


 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Kolonia Lipków, Lipków, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś


 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Wojcieszyn, ul. Sielska, boisko oraz plac zabaw – gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zakłócających porządek publiczny i spoczynek nocny.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego w 90%.

Okres realizacji planu – od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.


 

Gmina Izabelin

 

REJON SŁUŻBOWY NR 1

st. sierż. Marcin Hyndle

tel. 47 724 38 02

tel. kom. 600 997 655

e-mail: dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Hornówek, Izabelin, Izabelin C, Sieraków, Truskaw

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Izabelin C, ul. Kościuszki 17- ul. Kościuszki 26, okolice skweru przed przedszkolem – gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny i spoczynek nocny.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego.

Okres realizacji planu – od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 2

mł. asp. Zbigniew BEDNARSKI

tel. 47 724 38 02

tel. kom. 600 997 672

e-mail: dzielnicowy.izabelin2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Izabelin B, Laski, Mościska

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowymIzabelin, ul. Zagłoby (plac zabaw) – Spożywanie alkoholu na terenie placu zabaw oraz wybryki chuligańskie osób gromadzących się na nim.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich.

Okres realizacji planu – od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.