Rewir Dzielnicowych - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Rewir Dzielnicowych

Rewir Dzielnicowych

 

Rewir Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

sierż. szt. Bartłomiej Budnicki

 

numer telefonu do sekretariatu Rewiru Dzielnicowych

tel. 47 724 38 05 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

fax 47 724 38 00

Przypominamy również, iż w sytuacjach nagłych wszelkie interwencje należy zgłaszać telefonicznie pod numerami alarmowymi 997 lub 112 z telefonów komórkowych lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numer telefonu (22) 752 80 00 lub 47 72 439 00.

 


 

Dzielnicowi

 

Gmina Stare Babice

REJON SŁUŻBOWY NR 1

sierż. Bartosz GŁOWACKI

tel. 47 724 38 03

tel. kom. 600 997 653

e-mail: dzielnicowy.starebabice1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.


 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Babice Nowe, Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 10 (rejon boiska i placu zabaw) – gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny oraz ciszę nocną.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej.

Okres realizacji planu – od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 2

mł. asp. Monika SIONKOWSKA

UWAGA: w okresie od 05.03.2020 r. do 12.11.2020 r. rejon obsługiwany jest przez st. sierż. Angelikę Trojnar

tel. 47 724 38 03

tel. kom. 600 997 814

e-mail: dzielnicowy.starebabice2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.


 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Klaudyn, Janów, Kwirynów, Stare Babice

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Stare Babice, ul. Rynek 32 (rejon przyległy do budynku Urzędu Gminy) – nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczenia w postaci nieprawidłowego parkowania w 90%.

Okres realizacji planu – od 16.05.2020 r. do 16.11.2020 r


 

REJON SŁUŻBOWY NR 3

st. sierż. Maciej ROKITA

tel. 47 724 38 03

tel. kom. 600 997 623

e-mail: dzielnicowy.starebabice3@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.


 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Kolonia Lipków, Lipków, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś


 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Borzęcin Duży, ul. Warszawska 697, okolice strefy rekreacji – gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zakłócających porządek publiczny i spoczynek nocny.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego w 90%.

Okres realizacji planu – od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.


 

Gmina Izabelin

 

REJON SŁUŻBOWY NR 1

sierż. Marcin Hyndle

tel. 47 724 38 02

tel. kom. 600 997 655

e-mail: dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Hornówek, Izabelin, Izabelin C, Sieraków, Truskaw

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Hornówek tzw. „górka” pomiędzy zbiegiem ulic 3 Maja i Wojska Polskiego a szkołą podstawową – gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny oraz dokonujących akty wandalizmu.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i aktów wandalizmu.

Okres realizacji planu – od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 2

mł. asp. Zbigniew BEDNARSKI

tel. 47 724 38 02

tel. kom. 600 997 672

e-mail: dzielnicowy.izabelin2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Izabelin B, Laski, Mościska

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowymLaski, ul. 3 Maja 43 (przystanek autobusowy) – gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny oraz zanieczyszczających miejsce ogólnodostępne.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i zanieczyszczania miejsca ogólnodostępnego.

Okres realizacji planu – od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.