REJON SŁUŻBOWY NR 1 gmina Kampinos - Rewiry Dzielnicowych - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Rewiry Dzielnicowych

REJON SŁUŻBOWY NR 1 gmina Kampinos

Data publikacji 14.08.2014

 

asp. Marek SZYMAŃSKI

Posterunek Policji w Kampinosie

​05-085 Kampinos, ul. Szkolna 1

 
tel. 22 725 00 07
 
tel. kom. 600 997 231
 
e-mail: dzielnicowy.kampinos1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 725 00 07.

 
Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Granica, Józefów, Kampinos, Kampinos A, Komorów, Koszówka, Kwiatkówek, Podkampinos, Prusy, Wiejca

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Kampinos, ul. Fryderyka Chopina 30A – w godzinach wieczorowo-nocnych gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny, dewastacja mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i niszczenia mienia.

Okres realizacji planu – od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.