Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzieci z przedszkola w Zaborowie wyróżnione w ogólnopolskim konkursie pn. „Stok nie jest dla bałwanów”

Data publikacji 14.09.2020

Ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy pn. „Stok nie jest dla bałwanów” zorganizowany w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” został rozstrzygnięty, a dzieci z Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie zostały wyróżnione. Organizatorem konkursu była Komenda Główna Policji wraz ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polskim Związkiem Narciarskim oraz Fundacją PZU.

Jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów wyłoniło ostatecznie 6 prac plastycznych spośród prawie 1 000 nadesłanych, oraz 6 spotów filmowych.

Przedsięwzięcie adresowane było do osób urodzonych w 2004 roku bądź później. Od 11 stycznia 2020 roku do 6 marca 2020 roku do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych oraz nakręcić spot filmowy maksymalnie do 60 sekund. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Jury podczas posiedzenia przeanalizowało nadesłane prace, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną, artystyczną, wiek autora oraz spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, jak również samodzielność wykonania pracy.

Dzieci z przedszkola w Zaborowie wspólnie z wychowawcami przedszkolnymi stworzyli spot filmowy, na którym śpiewająco opowiadają o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na stoku. Za uzyskane wyróżnienie w kategorii spot filmowy dzieci otrzymały liczne nagrody, które rozdane zostały podczas spotkania profilaktycznego z policjantami. Upominki dla finalistów ufundowane zostały przez Komendę Główną Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacje PZU, Polski Związek Narciarski oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN.

Podczas spotkania w przedszkolu policjanci opowiedzieli o swojej pracy, a dzieci mogły zobaczyć wykorzystywane na co dzień w służbie przez funkcjonariuszy wyposażenie oraz radiowóz oznakowany.

 

Serdecznie gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

 

(KGP)/asp. Marta Dymek

 

  • Policjantka podczas spotkania z dziećmi
  • Policjantka podczas spotkania z dziećmi
  • Policjantka podczas spotkania w przedszkolu
  • Policjanci podczas spotkania w przedszkolu
  • Policjanci podczas spotkania z dziećmi

Film Spot filmowy

Pobierz plik Spot filmowy (format mp4 - rozmiar 7.63 MB)