Zaproszenie na konsultacje społeczne - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Data publikacji 12.10.2018

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Kampinosie zaprasza mieszkańców gminy na konsultacje społeczne. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę 13 października br. od godz. 12.00 w miejscowości Wiejca podczas „Dnia Seniora”. Wnioski i uwagi mieszkańców będą brane pod uwagę przy tworzeniu kolejnych planów działań priorytetowych przez dzielnicowego.

Młodszy aspirant Marek Szymański, dzielnicowy z Posterunku Policji w Kampinosie, zaprasza mieszkańców gminy na konsultacje społeczne. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę 13 października br. od godz. 12.00 w miejscowości Wiejca podczas uroczystości zorganizowanej z okazji „Dnia Seniora”. Organizatorem spotkania, które odbędzie się w Dworze pod Kasztanowcami, jest Gmina Kampinos.

Głównym celem przeprowadzonej dyskusji będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz omówienie bieżącego zadania priorytetowego dzielnicowego. Uczestnicy konsultacji będą mogli zasugerować swoje spostrzeżenia, uwagi i oczekiwania dotyczące pracy Policji, a także wskazać miejsca, gdzie dochodzi do naruszeń prawa. Wnioski i uwagi mieszkańców będą brane pod uwagę przy tworzeniu kolejnych planów działań priorytetowych przez dzielnicowego.

/ego/