Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Weekendowe działania „Prędkość” - Podsumowanie

Data publikacji 14.05.2018

Policjanci ruchu drogowego z komendy w Starych Babicach, tak jak policjanci na terenie całego kraju, przez cały weekend prowadzili wzmożone kontrole prędkości. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących dozwolonej prędkości oraz uświadamianie kierującym, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą zbyt szybka jazda. Akcja rozpoczęła się w piątek rano, a zakończyła wczoraj wieczorem.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego od piątku rano prowadzili weekendowe działania „Prędkość”. Akcja zakończyła się wczoraj wieczorem. Celem tych działań była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących prędkości. Policjanci uświadamiali również kierowców, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą zbyt szybka jazda.

Bardzo często kierowcom wydaje się, że jadąc szybko zaoszczędzą dodatkowe kilka minut. Ale co się stanie, jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego. W najlepszym wypadku uszkodzone zostaną auta, w najgorszym – życie może stracić sam kierowca, jego pasażerowie, albo inni uczestnicy ruchu drogowego.

W ramach prowadzonych działań policjanci przeprowadzali kontrole prędkości przy wykorzystaniu videorejestratorów oraz radarowych mierników prędkości. Łącznie skontrolowali 65 pojazdów. Na 23 kierujących nałożyli mandat karny za przekroczenie dozwolonej prędkości. Podczas prowadzonych działań policjanci nie odnotowali żadnego wypadku drogowego, którego wstępną przyczyną byłoby niedostosowanie prędkości jazdy.

/ego/