Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci wzięli udział w konferencji „Dopalacze – wspólna sprawa”

Data publikacji 11.04.2018

Wczoraj w Julinku odbyła się konferencja dotycząca profilaktyki uzależnień pn. „Dopalacze – wspólna sprawa” zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Na konferencję zostali również zaproszeni policjanci z komendy w Starych Babicach. Sierżant Rafał Góral przybliżył uczestnikom spotkania m.in. zasady współpracy Policji z placówkami oświatowymi w przypadku ujawnienia na jej terenie substancji psychotropowej lub ucznia pod jej wpływem oraz omówił temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

10 kwietnia br. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powicie Warszawskim Zachodnim zorganizowała konferencję dotyczącą profilaktyki uzależnień pn. „Dopalacze – wspólna sprawa”. Konferencja, która odbyła się w Julinku, skierowana była do przedstawicieli placówek oświatowych, służb powiatowych i gminnych, administracji samorządowej, pracowników socjalnych oraz instytucji pozarządowych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. Uczestnicy wysłuchali tematów dotyczących tematyki dopalaczy.

Do udziału w konferencji w charakterze prelegentów zaproszeni zostali również policjanci z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Sierżant Rafał Góral z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii przybliżył uczestnikom spotkania m.in. zasady współpracy Policji z placówkami oświatowymi w przypadku ujawnienia na jej terenie substancji psychotropowej lub ucznia pod jej wpływem oraz omówił temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

/ego/

 

  • Uczestnicy konferencji „Dopalacze – wspólna sprawa”
  • Uczestnicy konferencji „Dopalacze – wspólna sprawa”
  • Uczestnicy konferencji „Dopalacze – wspólna sprawa”