Spotkania z uczniami w szkole Pallotiego - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania z uczniami w szkole Pallotiego

Data publikacji 13.03.2018

Młodszy aspirant Marta Dymek z komendy w Starych Babicach wspólnie z dzielnicowymi z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim rozpoczęli cykl spotkań z uczniami Szkoły Pallotiego w Ożarowie Mazowieckim. Z uczniami klas IV-VII oraz z gimnazjalistami policjanci rozmawiali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Młodszy aspirant Marta Dymek, policjantka z komendy w Starych Babicach na co dzień zajmująca się profilaktyką społeczną, wspólnie z dzielnicowymi z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim rozpoczęli warsztaty profilaktyczne z uczniami klas IV-VII oraz z gimnazjalistami Szkoły Pallotiego w Ożarowie Mazowieckim. W trakcie zajęć na temat zagrożeń w Internecie uczestnicy poznali różnice pomiędzy zwykłą przemocą a cyberprzemocą. Zapoznali się z najczęstszymi formami, jakie przybiera cyberprzemoc. A także opracowali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, tak aby nie stać się ofiarą cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, jak powinien zachować się świadek cyberprzemocy oraz co zrobić, gdy sami staną się ofiarą przemocy przy użyciu nowych technologii. Policjanci przybliżyli również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, aby unikać czyhających na młodzież zagrożeń.

Tematem pozostałych spotkań profilaktycznych była m.in. odpowiedzialność prawna osób nieletnich oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno podczas podróżowania samochodem, jak również podczas poruszania się pieszo. Pokazali także, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych. W trakcie spotkania uczniowie otrzymali cenne wskazówki, do kogo należy zwrócić się o pomoc i gdzie szukać wsparcia w przypadku problemów związanych z cyberprzemocą lub gdy staną się ofiarą jakiegoś przestępstwa.

ego, md

 

  • Policjanci podczas spotkania z uczniami
  • Policjanci podczas spotkania z uczniami
  • Policjanci podczas spotkania z uczniami