Działania "SMOG" - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "SMOG"

Data publikacji 07.03.2018

Wczoraj na terenie powiatu warszawskiego zachodniego zostały przeprowadzone przez policjantów ruchu drogowego ogólnopolskie działania „SMOG”. Ich głównym celem było ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery.

Wczoraj policjanci ruchu drogowego komendy w Starych Babicach przeprowadzili na terenie powiatu ogólnopolskie działania „SMOG”. Głównym celem, jaki przyświecał tej akcji było ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery. Policjanci sprawdzali, czy układ wydechowy pojazdu nie powoduje nadmiernego zadymienia, a także sprawność innych układów, w tym kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia.

Podczas działań policjanci zwracali również uwagę na stan trzeźwości kierujących, czy popełniane przez nich wykroczenia w ruchu drogowym, na stan ogumienia, prawidłowe oświetlenie i oznakowanie pojazdu. Policjanci reagowali także na naruszenia przepisów ruchu drogowego, w szczególności takie, które są przyczynami zdarzeń drogowych. Podczas działań skontrolowali łącznie 74 pojazdy.

/ego/