Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy mieszkańców gminy Leszno na debatę społeczną. „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”

Data publikacji 12.10.2017

Zapraszamy mieszkańców gminy Leszno na debatę społeczną, która przeprowadzona zostanie w nowej odsłonie. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata odbędzie się 23 października 2017 roku w godz. 17.30 – 19.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leszno.

Debata o bezpieczeństwie organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Program ma charakter interdyscyplinarny i polega między innymi na koordynacji działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców gminy Leszno do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy, która odbędzie się 23 października 2017 roku w godz. 17.30-19.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leszno przy Al. Wojska Polskiego 21. Debata odbędzie się w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Tematem spotkania będą przede wszystkim problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, priorytetowe działania dzielnicowych, przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej odpowiadające na zgłaszane zagrożenia bezpieczeństwa, aplikacja „Moja Komenda” oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych.

/ego/