Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs plastyczny „Pocztówka z bezpiecznych wakacji 2017”

Data publikacji 05.07.2017

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Pocztówka z bezpiecznych wakacji 2017”. Konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza konkurs plastyczny „Pocztówka z bezpiecznych wakacji 2017”. Konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. Celem konkursu jest m.in. zaangażowanie dzieci do twórczego spędzania wakacji, kształtowanie dobrych nawyków i zasad bezpieczeństwa nad wodą, w górach, w podróży oraz w trakcie czasu wolnego, a także popularyzacja zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnych form spędzania wakacji, profilaktyka chorób odkleszczowych i zasady bezpiecznego grzybobrania.

Konkurs skierowanych jest do dwóch grup wiekowych, uczniów kl.I-III i uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej. Konkurs trwać będzie do 31 sierpnia br. Prace można składać osobiście albo przesłać pocztą na adres:

  • Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, ul. Warszawska 276, 05-082 Stare Babice – z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny Pocztówka z bezpiecznych wakacji 2017” albo
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki – z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny Pocztówka z bezpiecznych wakacji 2017”.

Termin nadsyłania lub składania prac upływa 31 sierpnia 2017 r. Ważna jest data wpływu.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

/ego/