Debata społeczna w Ożarowie Mazowieckim - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Ożarowie Mazowieckim

Data publikacji 06.09.2013

Podczas debaty społecznej przeprowadzonej w Domu Kultury "Uśmiech" w Ożarowie Mazowieckim mieszkańcy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa na terenie gminy. Przy prezydialnym stole, w kierunku którego padały pytania z dziedziny bezpieczeństwa, zasiedli mi.in. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego mł. insp. Waldemar Perdion oraz Komendant Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim podinsp. Witold Karasek.

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu redukcję skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. W dokumencie tym wskazuje się, że: „przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej”.

Taki cel przyświecał spotkaniu z mieszkańcami gminy Ożarów Mazowiecki i zaproszonymi gośćmi, które odbyło się w miniony wtorek. O godz. 18.00 rozpoczęła się w Domu Kultury "Uśmiech" w Ożarowie Mazowieckim debata o bezpieczeństwie z udziałem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pana Jana Żychlińskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach mł. insp. Waldemara Perdiona. Przy prezydialnym stole, w kierunku którego padały pytania z dziedziny bezpieczeństwa, zasiedli również Komendant Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim podinsp. Witold Karasek, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Blanka Jabłońska, a także Komendant Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Piotr Dziemiańczyk oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach asp. Robert Zaporski.

Podinsp. Witold Karasek na początku przedstawił informacje ogólne dotyczące zakresu działania komisariatu, stanu etatowego oraz przestępczości. Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja na temat bezpieczeństwa na terenie gminy. Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o pracy ożarowskich policjantów poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski w niej zawarte będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

/ego/