Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego

Data publikacji 06.06.2013

Dzisiaj w obecności Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Dariusza Działo nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków służbowych przez Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego nadkom. Huberta Kowalczewskiego. Na jego następcę został powołany mł. insp. Waldemar Perdion dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie.

O godzinie 15.00 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego nadkom. Robert Stojak powitał Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Dariusza Działo. Tak rozpoczęła się uroczystość przekazania  obowiązków służbowych przez Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego nadkom. Huberta Kowalczewskiego. Na jego następcę został powołany mł. insp. Waldemar Perdion dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie. Zgodnie z ceremoniałem policyjnym ustępujący komendant oraz jego następca oddali honor sztandarowi jednostki oraz zameldowali gotowość do pełnienia dalszej służby.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, służb i organizacji oraz instytucji, które na codzień współpracują z Policją. Wśród zaproszonych gości był Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele samorządów z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. Swoje podziękowanie wyrazili również przedstawiciele organizacji pozarządowych i duchowieństwa, a także służb współpracujących – Prokuratury, Sądu, Straży Pożarnej, Straży Miejskich i Gminnych, Wojska Polskiego.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Dariusz Działo. W kilku słowach przedstawił i podsumował decyzję o zmianie na stanowiskach komendantów.

dn, ego