Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły

Data publikacji 06.09.2021

Rozpoczął się nowy rok szkolny, dlatego też w pierwszych dniach września policjanci przeprowadzili działania profilaktyczno-prewencyjne, których podstawowym celem było zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowym. Dzielnicowi z posterunku w Lesznie podczas działań promowali również wśród rodziców dowożących dzieci do szkoły założenia akcji „Nietrzeźwy kierowca”. Natomiast dzieciom i młodzieży dodatkowo zwracali uwagę na zagrożenia nie tylko związane z ich bezpiecznym dotarciem do placówki oświatowej, ale także zagrożenia związane z cyberprzestępczością, na którą są narażone szczególnie w dobie pandemii.

Funkcjonariusze, którzy pełnili służbę w rejonach szkół, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, zwracali szczególną uwagę na nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego, które mogłyby powodować zagrożenie bezpieczeństwa zarówno kierujących, jak i pieszych. Dodatkowo funkcjonariusze sprawdzili rejony przyszkolne, a zwłaszcza właściwe oznakowanie przejść dla pieszych, prawidłowość działania sygnalizacji świetlnej oraz stan barierek i urządzeń zabezpieczających.

Dodatkowo lesznowscy dzielnicowi podczas działań promowali również wśród rodziców dowożących dzieci do szkoły założenia akcji „Nietrzeźwy kierowca”. Natomiast dzieciom i młodzieży dodatkowo zwracali uwagę na zagrożenia nie tylko związane z ich bezpiecznym dotarciem do placówki oświatowej, ale także zagrożenia związane z cyberprzestępczością, na którą są narażone szczególnie w dobie pandemii.

Organizatorem akcji profilaktycznej pn. „Nietrzeźwy kierowca” jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie. Do udziału w niej zaproszeni zostali policjanci z Posterunku Policji w Lesznie.

Przypominamy wszystkim kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności
przed przejściami dla pieszych oraz o obserwowaniu drogi i jej otoczenia.
Pojazdy nieprawidłowo zatrzymujące się czy parkujące przy szkołach mogą powodować
zagrożenie bezpieczeństwa dla dzieci i dorosłych.

na podst. ksp/podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja