Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 22.02.2021

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach Policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, która została uchwalona z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach Policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści, a także policjanci.

W związku z panującą pandemią zaleca się kontakt petentów za pomocą środków masowego przekazu:

  • w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach w dniach od 22 lutego br. do 28 lutego br. w godz. 10.00 – 14.00 policjanci będą udzielali bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem pod numerem telefonu (47) 72 43 222;

  • w Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33 w dniach od 22 lutego br. do 28.02 br. w godz. 9.00-14.00 prokuratorzy będą udzielali bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem pod numerem telefonu (22) 21 75 801, faks (22) 21 75 809 lub e-mail: prokuratura.pruszkow@warszawa.po.gov.pl.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja