Aktualności

Objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Data publikacji 14.05.2021

Dzisiaj w komendzie w Starych Babicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji. Podczas uroczystości, która rozpoczęła się punktualnie o 11.30 w sali odpraw, Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak wręczył rozkaz podinspektorowi Wojciechowi Turkowi. W uroczystości uczestniczył również Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, kadra kierownicza oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Punktualnie o 11.30 dowódca uroczystości podinspektor Robert Knap powitał Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dzierżaka. Tak rozpoczęła się uroczysta zbiórka objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach przez podinspektora Wojciecha Turka, dotychczas pełniącego obowiązki na tym stanowisku. Komendant Stołeczny Policji wręczył rozkaz podinspektorowi Wojciechowi Turkowi, który następnie przywitał sztandar jednostki oraz zameldował gotowość do pełnienia dalszej służby.

W uroczystości uczestniczył również Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, kadra kierownicza oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Podinspektor Wojciech Turek do Policji wstąpił w lutym 1996 roku i przez cały okres związany jest ze stołecznym garnizonem. Służbę rozpoczął w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, gdzie przez 10 lat pełnił służbę między innymi jako dowódca drużyny i kierownika ogniwa. W 2010 roku objął stanowisko Kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, a następnie Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. W 2012 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa Białołęka. W 2014 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa Targówek i w tym samym roku Naczelnika Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego w Komisariacie Policji Warszawa Targówek.

Od kwietnia 2017 roku był I Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V, a od lutego 2020 roku zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V. W dniu 26 czerwca 2020 roku objął stanowisko Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V. Od 27 lutego 2021 roku zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. Dzisiaj objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

 

 

 

  • Uczestnicy uroczystej zbiórki
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach