Komenda Powiatowa

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

05-082 Stare Babice
ul. Warszawska 276
 
tel. (22) 752-80-00
fax (22) 722-96-23

telefon alarmowy: 997 lub z telefonu komórkowego: 112

e-mail: kppwawzach@policja.waw.pl

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji
tel. (22) 604-32-09
fax (22) 604-32-08
 
Sekretariat Wydziału Prewencji
tel. (22) 604-32-45
fax (22) 604-32-46
 
Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego
tel. (22) 604-32-61
fax (22) 722-96-23
 
Sekretariat Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
tel. (22) 604-32-22
fax (22) 604-32-23
 
Sekretariat Wydziału Kryminalnego
tel. (22) 604-32-81
fax (22) 604-32-30
 
Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
tel. (22) 604-32-71
fax (22) 604-32-70

 

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 17.00

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/