Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

05-082 Stare Babice
ul. Warszawska 276
 
tel. (22) 752 80 00
fax (22) 722 96 23

telefon alarmowy: 997 lub z telefonu komórkowego: 112

e-mail: komendant.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji
tel. (22) 604 32 09
fax (22) 604 32 08
 
Sekretariat Wydziału Prewencji
tel. (22) 604 32 45
fax (22) 604 32 46
 
Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego
tel. (22) 604 32 61
fax (22) 722 96 23
 
Sekretariat Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
tel. (22) 604 32 22
fax (22) 604 32 23
 
Sekretariat Wydziału Kryminalnego
tel. (22) 604 32 81
fax (22) 604 32 30
 
Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
tel. (22) 604 32 71
fax (22) 604 32 70

 

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Linki:

 

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/