Posterunek Policji w Kampinosie - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Posterunek Policji w Kampinosie

Posterunek Policji w Kampinosie

05-085 Kampinos, ul. Szkolna 1

telefon: (22) 725 00 07

fax: (22) 725 00 84

 

Kierownik Posterunku

asp. szt. Wojciech Piotrowski

 

W przypadku nieobecności funkcjonariuszy w Posterunku informujemy, że w sytuacjach nagłych wszelkie interwencje należy zgłaszać telefonicznie pod policyjnymi numerami alarmowymi 997 lub 112 z telefonów komórkowych lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numer telefonu (22) 752 80 00.

Kierownik Posterunku pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00.


 

Dzielnicowi gminy Kampinos

 

REJON SŁUŻBOWY NR 1

asp. Marek SZYMAŃSKI

tel. 22 725 00 07

tel. kom. 600 997 231

e-mail: dzielnicowy.kampinos1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 725 00 07.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Granica, Józefów, Kampinos, Kampinos A, Komorów, Koszówka, Kwiatkówek, Podkampinos, Prusy, Wiejca

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Kampinos, ul. Fryderyka Chopina 30A – w godzinach wieczorowo-nocnych gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny, dewastacja mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i niszczenia mienia.

Okres realizacji planu – od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 2

st. sierż. Krzysztof KUBIAK

tel. 22 725 00 07

tel. kom. 600 997 628

e-mail: dzielnicowy.kampinos2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA: w okresie od 01.01.2018 r. do 06.11.2019 r. rejon obsługiwany jest przez asp. Marka Szymańskiego

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 725 00 07.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Bieliny, Bromierzyk, Budki Żelazowskie, Grabnik, Karolinów, Kirsztajnów, Ludwików, Łazy, Łazy Leśne, Pasikonie, Pindal, Rzęszyce, Skarbikowo, Stare Gnatowice, Strojec, Strzyżew, Szczytno, Wola Pasikońska, Zawady

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Łazy rejon przyległy do placówki handlowej, świetlicy środowiskowej i przystanku szkolnego – gromadzenie się osób spożywających alkohol.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu.

Okres realizacji planu – od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.