Posterunek Policji w Kampinosie - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Posterunek Policji w Kampinosie

Posterunek Policji w Kampinosie

05-085 Kampinos, ul. Szkolna 1

telefon: (22) 725 00 07, (47) 724 37 87

fax: (22) 725 00 84, (47) 724 37 85

 

Kierownik Posterunku

asp. szt. Wojciech Piotrowski

 

W przypadku nieobecności funkcjonariuszy w Posterunku informujemy, że w sytuacjach nagłych wszelkie interwencje należy zgłaszać telefonicznie pod policyjnymi numerami alarmowymi 997 lub 112 z telefonów komórkowych lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numer telefonu (22) 752 80 00.

Kierownik Posterunku pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00.


 

Dzielnicowi gminy Kampinos

 

REJON SŁUŻBOWY NR 1

st. asp. Marek SZYMAŃSKI

tel. 22 725 00 07, 47 724 37 87

tel. kom. 600 997 231

e-mail: dzielnicowy.kampinos1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 725 00 07.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Bieliny, Bromierzyk, Budki Żelazowskie, Grabnik, Granica, Józefów, Kampinos, Kampinos A, Karolinów, Kirsztajnów, Komorów, Koszówka, Kwiatkówek, Ludwików, Łazy, Łazy Leśne, Pasikonie, Pindal, Podkampinos, Prusy, Rzęszyce, Skarbikowo, Stare Gnatowice, Strojec, Strzyżew, Szczytno, Wiejca, Wola Pasikońska, Zawady

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Kampinos, ul. Szkolna – niestosowanie się kierujących do znaku pionowego B-36.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Okres realizacji planu – od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.