Rewiry Dzielnicowych

REJON SŁUŻBOWY NR 2 gmina Ożarów Mazowiecki

Data publikacji 02.06.2016

asp. Marek WAROWNY

 
Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim
 
Zespół Dzielnicowych
 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
 
tel. (22) 604 38 20
 
tel. kom. 600 997 224
 
e-mail: dzielnicowy.ozarowmaz2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 604 38 20.

Rejon służbowyobejmuje miejscowości:

Domaniewek Pierwszy, Gołaszew, Józefów, Koprki, Michałówek, Myszczyn, Ołtarzew, Orły, Pilaszków, Płochocin, Płochocin-Osiedle, Pogroszew-Kolonia, Święcice, Wolica, Wolskie

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Wolica, ul. Lipowa 3 (teren altanek znajdujących się w pobliżu boiska piłkarskiego) – gromadzenie się osób spożywających alkohol.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego oraz dewastacji mienia.

Okres realizacji planu – od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.