Rewiry Dzielnicowych

REJON SŁUŻBOWY NR 1 gmina Ożarów Mazowiecki

Data publikacji 02.06.2016

st. asp. Sebastian KAWKA

 
Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim
 
Zespół Dzielnicowych
 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
 
tel. (22) 604 38 20
 
tel. kom. 600 997 636
 
e-mail: dzielnicowy.ozarowmaz1@ksp.policja.gov.pl
 
UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 604 38 20.
 

Rejon służbowy obejmuje:

miasto Ożarów Mazowiecki

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Ożarów Mazowiecki, ul. Obrońców Warszawy (plac pomiędzy blokami oznaczonymi numerami 1, 3 i 5 a 9-17) – gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny oraz dewastujących mienie.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu.

Okres realizacji planu – od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.