REJON SŁUŻBOWY NR 3 gmina Łomianki - Rewiry Dzielnicowych - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Rewiry Dzielnicowych

REJON SŁUŻBOWY NR 3 gmina Łomianki

Data publikacji 02.06.2016

mł. asp. Tomasz ORACKI

 
Komisariat Policji w Łomiankach
 
Zespół Dzielnicowych
 
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 87
 
tel. (22) 751 10 07
 
tel. kom. 600 997 664
 
e-mail: dzielnicowy.lomianki3@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 751 10 07.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Dąbrowa (ul. dr Jerzego Lutza), Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Kępa Kiełpińska, Kiełpin, Kiełpin Poduchowny, Nowy Dziekanów, Sadowa

miasto Łomianki z wyodrębnionymi ulicami:

Armii Poznań, Cienista, Gwiaździsta, Kolejowa numery parzyste 158-160, dr Jerzego Lutza, Krzywa, Mokra numery nieparzyste 1-3A oraz numery parzyste 2-10, Orzechowa, Podleśna, Rolnicza numery nieparzyste 145-155 oraz numery parzyste 160-162, Stanisława Staszica, Warszawska numery nieparzyste 169-191 oraz numery parzyste 332-350

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

– Sadowa, ul. Kolejowa 323 – nieprawidłowo parkujące pojazdy na opasce ul. Kolejowej w sposób utrudniający przejazd.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczenia w postaci nieprawidłowego parkowania lub w znacznym stopniu ograniczenie je.

Okres realizacji planuod 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.