REJON SŁUŻBOWY NR 2 gmina Kampinos - Rewiry Dzielnicowych - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Rewiry Dzielnicowych

REJON SŁUŻBOWY NR 2 gmina Kampinos

Data publikacji 01.07.2016

 

st. sierż. Krzysztof KUBIAK

Posterunek Policji w Kampinosie

​05-085 Kampinos, ul. Szkolna 1

 
tel. 22 725 00 07
 
tel. kom. 600 997 628
 
e-mail: dzielnicowy.kampinos2@ksp.policja.gov.pl
 

UWAGA: w okresie od 01.01.2018 r. do 06.11.2019 r. rejon obsługiwany jest przez asp. Marka Szymańskiego

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 725 00 07.

 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Bieliny, Bromierzyk, Budki Żelazowskie, Grabnik, Karolinów, Kirsztajnów, Ludwików, Łazy, Łazy Leśne, Pasikonie, Pindal, Rzęszyce, Skarbikowo, Stare Gnatowice, Strojec, Strzyżew, Szczytno, Wola Pasikońska, Zawady

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Łazy rejon przyległy do placówki handlowej, świetlicy środowiskowej i przystanku szkolnego – gromadzenie się osób spożywających alkohol.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu.

Okres realizacji planu – od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.