REJON SŁUŻBOWY NR 1 gmina Izabelin - Rewiry Dzielnicowych - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Rewiry Dzielnicowych

REJON SŁUŻBOWY NR 1 gmina Izabelin

Data publikacji 31.12.2015

 

 st. sierż. Marcin Hyndle

Rewir Dzielnicowych

Wydziału Prewencji
 
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach
 
05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A
 
tel. 22 604 38 02
 
tel. kom. 600 997 655
 
e-mail: dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.

 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Hornówek, Izabelin, Izabelin C, Sieraków, Truskaw

oraz miejscowość Lipków gm. Stare Babice (ulice Jana Zamoyskiego, Józefa Paschalisa-Jakubowicza numery parzyste 92-116 oraz numery nieparzyste 99-131, Przy Parku)

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Izabelin C, ul. Tetmajera 38, rejon Polany Jakubów oraz okolicznej placówki gastronomicznej – gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego w 90%.

Okres realizacji planu – od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.