Rewiry Dzielnicowych

REJON SŁUŻBOWY NR 2 gmina Stare Babice

Data publikacji 31.12.2015

 

sierż. szt. Bartłomiej BUDNICKI

 

Rewir Dzielnicowych

Wydziału Prewencji
 
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach
 
05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A
 
tel. 22 604 38 03
 
tel. kom. 600 997 623
 
 
e-mail: dzielnicowy.starebabice2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.

 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Borzęcin, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków (ulice  Akacjowa, Józefa Paschalisa-Jakubowicza numery nieparzyste 1-97), Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki, Zielonki-Wieś

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Borzęcin Duży, ul. Warszawska 697, okolice strefy rekreacji – gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zakłócających porządek publiczny i spoczynek nocny.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego w 90%.

Okres realizacji planu – od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.