Rewiry Dzielnicowych

REJON SŁUŻBOWY NR 1 gmina Stare Babice

Data publikacji 31.12.2015

 

mł. asp. Monika SIONKOWSKA

 

Rewir Dzielnicowych

Wydziału Prewencji
 
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach
 
05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A
 
tel. 22 604 38 03
 
tel. kom. 600 997 653
 
e-mail: dzielnicowy.starebabice1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA: w okresie od 01.08.2019 r. do 31.03.2020 r. rejon obsługiwany jest przez sierż. szt. Jana Gawędę

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.

 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lipków (ulice Hetmańska, Husarska, Ignacego Mościckiego, Izabelińska, Józefa Paschalisa-Jakubowicza numery parzyste 2-90, Karabeli, Kazimierza Szetkiewicza, Kontuszowa, Rocha Kowalskiego), Lubiczów, Stare Babice, Zielonki-Parcela

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki, parking przed przedszkolem – gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zakłócających porządek publiczny i spoczynek nocny.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego w 90%.

Okres realizacji planu – od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.