Kierownictwo

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski

Młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski urodził się 29 maja 1974 roku w Pułtusku.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania organizacją w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, gdzie pracował do 31 stycznia 2019 roku W tym czasie zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych – między innymi od 1 września 2004 roku zajmował stanowisko Kierownika Referatu I Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, następnie od 1 lipca 2005 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. 1 sierpnia 2008 roku awansował na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Z dniem 1 lutego 2019 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. Od dnia 6 kwietnia 2020 roku pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.