Kierownictwo

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

podinspektor Tomasz Sapiński

Podinspektor Tomasz Sapiński urodził się 6 września 1976 roku w Olkuszu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Akademii Obrony Narodowej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 2001 roku w Komisariacie Policji Warszawa Śródmieście. Następnie pracował w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w Referacie VII do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz Referacie III do walki z Przestępczością Samochodową. Od października 2006 roku swoją karierę kontynuował w Zespole I Przestępstw w Ruchu Drogowym w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz od października 2008 roku w Sztabie Policji Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji. Następnie od sierpnia 2009 roku wykonywał obowiązki służbowe w Sekcji Postępowań Administracyjnych w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Kolejne lata służby związane były z Centralnym Biurem Śledczym Komendy Głównej Policji, gdzie od lutego 2012 roku wykonywał obowiązki służbowe w Wydziale Ogólnym i Nadzoru oraz Wydziale Kadr, Szkolenia i Nadzoru Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Od dnia 9 października 2014 roku pełnił obowiązki służbowe w Wydziale Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji.

Z dniem 10 sierpnia 2017 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Policjant oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Jest żonaty, ma jedno dziecko. Wśród wielu pasji i zainteresowań dominuje zamiłowanie do sztuki kulinarnej.