Kierownictwo

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

młodszy inspektor Krzysztof Paska

Młodszy inspektor Krzysztof Paska urodził się 24 lipca 1969 roku w Pruszkowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Pruszkowie. Na początku pełnił służbę w Komisariacie Policji w Ożarowie Mazowieckim oraz w Komendzie Rejonowej Policji w Pruszkowie. Doświadczenie policyjne zdobywał pełniąc służbę zarówno w pionie prewencyjnym, jak i kryminalnym.

Od dnia utworzenia w 2000 roku struktury Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, swoją służbę związał z tą jednostką pracując w pionie prewencyjnym, gdzie zajmował kolejno stanowiska wykonawcze i kierownicze. Od dnia 10 lipca 2017 roku pełnił obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, a następnie od 10 sierpnia 2017 roku na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji tej komendy.

Z dniem 1 października 2017 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach na nadzorującego pion prewencji.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką Zasłużony Policjant oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Jest żonaty, ma jedno dziecko. Od wielu lat jego pasją są podróże oraz narciarstwo.