Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

młodszy inspektor Tomasz Dałek

Młodszy inspektor Tomasz Dałek urodził się 23 października 1967 roku w Kutnie. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa Wola. Następnie pracował w Komisariacie Kolejowym Warszawa Zachodnia. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w Komendzie Rejonowej Warszawa Wola, Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Od 2007 roku na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. W 2012 roku przeszedł w stan spoczynku. Do służby w Policji wrócił w dniu 16 maja 2017 roku i powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach z jednoczesnym powierzeniem obowiązków Komendanta Powiatowego Policji tej komendy.

Z dniem 10 sierpnia 2017 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Jest żonaty, ma dwóch synów. Pasjonuje się historią, archeologią, a także zabytkową motoryzacją.