Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

podinspektor Wojciech Turek

Podinspektor Wojciech Turek jest absolwentem Akademii Humanistycznej w Pułtusku im. Aleksandra Gieysztora na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w Policji oraz kurs dowódców operacji policyjnych.

Do Policji wstąpił w lutym 1996 roku i przez cały okres związany jest ze stołecznym garnizonem. Służbę rozpoczął w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, gdzie przez 10 lat pełnił służbę między innymi jako dowódca drużyny i kierownik ogniwa. W okresie tym dowodził kompanią NOP KSP, brał bezpośredni udział w zabezpieczeniach imprez masowych i najważniejszych policyjnych zabezpieczeniach w Warszawie. W 2010 roku objął stanowisko Kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, a następnie Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. W 2012 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa Białołęka. W 2014 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa Targówek i w tym samym roku Naczelnika Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego w Komisariacie Policji Warszawa Targówek.

Od kwietnia 2017 roku był I Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V, a od lutego 2020 roku zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V. W dniu 26 czerwca 2020 roku objął stanowisko Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V. Następnie w dniu 27 lutego 2021 roku zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”. Pasjonuje się motoryzacją i turystyką.