Obchody Święta Policji w Starych Babicach - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Obchody Święta Policji w Starych Babicach

Data publikacji 24.07.2020

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach odbyły się uroczyste obchody 101. rocznicy powołania Policji. Mimo, iż tegoroczne obchody odbyły się w formie symbolicznej i z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych, nie zabrakło im podniosłości. W uroczystości udział wziął Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Michał Prószyński, a także Wicestarosta Warszawski Zachodni Pan Wojciech Białas oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Robert Duda. Podczas uroczystości wręczone zostały awanse w stopniach wyróżniającym się policjantom oraz odznaczenia „Za długoletnią służbę”.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki z okazji obchodów Święta Policji. Następnie Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach młodszy inspektor Tomasz Dałek przywitał zgromadzonych i w krótkim przemówieniu przybliżył rys historyczny komendy, która powstała 20 lat temu, jej strukturę i osiągnięcia policjantów, jak chociażby zatrzymania sprawców zabójstw. Wspomniał także o dwóch spektakularnych wydarzeniach, jakim było zatrzymanie przez funkcjonariuszy ruchu drogowego obywatela Federacji Rosyjskiej podejrzewanego o terroryzm oraz odnalezienie 1100 akt spraw z lat 70-tych i 80-tych minionego wieku. Przedstawił poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowych, jaką można zaobserwować na przestrzeni ostatnich 20 lat na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Na zakończenie podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za ich zaangażowanie i trud wkładany w codzienną pracę, zwłaszcza w trudnym czasie zagrożenia epidemiologicznego. Podziękował także samorządom za wsparcie i współpracę i wyraził ogromną aprobatę do rządowych programów modernizacji Policji. Podkreślił wagę i znaczenie prowadzonych prac budowlanych dwóch Posterunków Policji w Lesznie i w Izabelinie.

Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej w swoim przemówieniu dobrze ocenił pracę policjantów starobabickiej komendy, w tym funkcjonariuszy pionu kryminalnego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w garnizonie stołecznym w poszukiwaniu osób zaginionych. Dodał, że policjanci doskonale poradzili sobie z nowymi zadaniami, jakie zostały na nich nałożone w związku z pandemią koronawirusa. Komendant pogratulował policjantom awansów.

Głos zabrał również Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Michał Prószyński gratulując policjantom wyróżnień, podziękował za poświęcenie i wskazał na podejmowane działania w celu poprawy warunków służby podległych ministrowi funkcjonariuszy.

Do życzeń i podziękowań przyłączyli się również przybyli na uroczystość goście Wicestarosta Warszawski Zachodni Pan Wojciech Białas oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Robert Duda.

Następnie głos zabrała starszy aspirant Jolanta Kanciał Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Łomiankach, która w imieniu awansowanych i odznaczonych podziękowała za wyróżnienia i awanse.

Uroczysty apel zakończył się złożeniem meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji Panu nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Roberta Knapa.

Święto Policji po całym roku ciężkiej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby jest szczególną okazją do wręczenia odznaczeń i awansów w stopniach wyróżniającym się policjantom. Zangażowanie oraz sumienne wykonywanie obowiązków służbowych znalazło uznanie i zostało doceniane przez przełożonych. 68 policjnatów zostało mianowanych na wyższy stopień policyjny, 2 funkcjonariuszy i pracownik cywilny za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali odpowiednio złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za długoletnią służbę” nadanym przez Prezydenta RP.

Podczas tegorocznych obchodów Święta Policji, jakie odbyły się w Komendzie Stołecznej Policji, na stopień inspektora mianowany został także Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach Tomasz Dałek.

Wyróżnionym i awansowanym na wyższe stopnie gratulujemy!

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

 

 

 

 • Mianowani i odznaczeni policjanci stojący w dwuszeregu oraz poczet sztandarowy
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji o gotowości do rozpoczęcia uroczystości
 • Komendant Stołeczny Policji wita się ze sztandarem jednostki
 • Przywitanie gości i przemówienie Komendanta Powiatowego Policji
 • Komendant Stołeczny Policji odznacza policjanta medalem
 • Komendant Stołeczny Policji wręcza akt mianowania na wyższy stopień policjnatowi
 • Komendant Stołeczny Policji wręcza akt mianowania na wyższy stopień policjantowi
 • Komendant Stołeczny Policji wręcza akt mianowania na wyższy stopień policjantowi
 • Mianowani policjanci stojący w dwuszeregu
 • Przemówienie Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Michała Prószyńskiego
 • Przemówienie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pana Roberta Dudy
 • Dowódca uroczystości składa Komendantowi Stołecznemu Policji meldunek o zakończeniu uroczystości