Dbamy o bezpieczeństwo policjantów - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dbamy o bezpieczeństwo policjantów

Data publikacji 08.04.2020

Czas epidemii jest trudnym momentem dla wszystkich. Służby pracujące na pierwszej linii, w tym nasi policjanci, codziennie są narażeni na zagrożenia, jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa. Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Tomasz Dałek zachęca funkcjonariuszy do stosowania maseczek przy wykonywaniu obowiązków służbowych w każdej sytuacji bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Ta zasada przyświecała mu również podczas kontroli m.in. terenów leśnych, którą przeprowadził wspólnie z Zastępcą Naczelnika Wydziały Ruchu Drogowego.

Dbając o bezpieczeństwo policjantów w dobie pandemii koronawirusa Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Tomasz Dałek dał przykład odpowiedzialnego zachowania. Nie tylko podczas pobytu w jednostce, ale również podczas wyjazdów służbowych dba o bezpieczeństwo i higienę pracy podległych policjantów i pracowników.

Zachęca funkcjonariuszy do stosowania maseczek przy wykonywaniu obowiązków służbowych w każdej sytuacji bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Ta zasada przyświecała mu również podczas kontroli m.in. terenów leśnych, którą przeprowadził wspólnie z Zastępcą Naczelnika Wydziały Ruchu Drogowego.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja