Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Kampinos i Ożarów Mazowiecki

Data publikacji 27.11.2019

Komenda w Starych Babicach nadal prowadzi cykl spotkań z mieszkańcami pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”. W tym tygodniu odbyły się dwie kolejne debaty społeczne, podczas których mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa. Pierwsza miała miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, kolejna w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. Głównym tematem zgłaszanych postulatów na obu spotkaniach było bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

W tym tygodniu odbyły się dwie kolejne debaty społeczne w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami prowadzonymi pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”. Podczas spotkań mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa. Pierwsza miała miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. Wziął w niej udział I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach młodszy inspektor Krzysztof Paska oraz Wójt Gminy Kampinos Pani Monika Ciurzyńska.

Druga debata odbyła się wczoraj w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach młodszy inspektor Tomasz Dałek, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego aspirant Mirosław Rutkowski oraz kierownictwo Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim wraz z dzielnicowymi oraz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz. Głównym tematem zgłaszanych postulatów na obu spotkaniach było bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Na początku spotkań przedstawione zostały informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych gmin, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie przybliżone zostały założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób mieszkańcy mogą pozyskać informacje potrzebne im do kontaktu z dzielnicowym. W trakcie spotkania przypomniano także aktualne plany priorytetowe dzielnicowych.

Po przedstawieniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych postulatów na obu spotkaniach było bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

 

  • Debata społeczna w gminie Kampinos
  • Debata społeczna w gminie Kampinos
  • Debata społeczna w gminie Kampinos
  • Debata społeczna w gminie Kampinos
  • Debata społeczna w gminie Ożarów Mazowiecki
  • Debata społeczna w gminie Ożarów Mazowiecki