Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Stare Babice i Izabelin

Data publikacji 21.11.2019

W tym tygodniu odbyły się dwie debaty społeczne, podczas których mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa. Pierwsza miała miejsce w Urzędzie gminy Stare Babice, kolejna w Centrum Kultury Izabelin. Głównym tematem zgłaszanych postulatów na obu spotkaniach było bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. W trakcie debat przybliżone zostały również założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz zaprezentowano aplikację „Moja Komenda”.

W tym tygodniu odbyły się dwie debaty społeczne, podczas których mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa. Pierwsza miała miejsce w Urzędzie gminy Stare Babice, kolejna w Centrum Kultury Izabelin. W obu spotkaniach udział wziął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach młodszy inspektor Krzysztof Paska, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor Dariusz Stepczyński, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkomisarz Robert Knap, Kierownik Rewiru Dzielnicowych aspirant sztabowy Piotr Kucharski oraz dzielnicowi. Podczas debat obecni byli także wójtowie poszczególnych gmin wraz ze swoimi zastępcami.

Na początku spotkań przedstawione zostały informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych gmin, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie przybliżone zostały założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób mieszkańcy mogą pozyskać informacje potrzebne im do kontaktu z dzielnicowym. W trakcie spotkania przypomniano także aktualne plany priorytetowe dzielnicowych.

Po przedstawieniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych postulatów na obu spotkaniach było bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

 

 

 

  • Debata społeczna w gminie Stare Babice
  • Debata społeczna w gminie Stare Babice
  • Debata społeczna w gminie Stare Babice
  • Debata społeczna w gminie Stare Babice
  • Debata społeczna w gminie Stare Babice
  • Debata społeczna w gminie Stare Babice
  • Debata społeczna w gminie Izabelin
  • Debata społeczna w gminie Izabelin
  • Debata społeczna w gminie Izabelin