Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Kaskadowy pomiar prędkości” - Podsumowanie

Data publikacji 09.09.2019

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w sobotę policjanci ruchu drogowego z komendy w Starych Babicach przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

Celem działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz eliminowanie z ruchu drogowego tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy ze znacznie przekroczoną od dozwolonej prędkością lub w inny rażący sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego. W działaniach wykorzystane zostały m.in. radiowozy wyposażone w urządzenia rejestrujące tzw. videorejestratory i laserowe mierniki prędkości.

Policjanci przypominają, że od wielu lat jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji na polskich drogach jest nieprzestrzeganie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy.

Warto również podkreślić fakt, wynikający z policyjnych analiz, że nie zawsze konsekwencje łamania przepisów drogowych ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przypadkach za ich błędy, koszty ponoszą inni uczestnicy ruchu drogowego.

Podczas działań policjanci na terenie powiatu warszawskiego zachodniego skontrolowali łącznie 45 pojazdów. W 25 przypadkach kierowcy przekroczyli dozwoloną prędkość.

na podst. info kgp, /ego/