Dozór za znęcanie się nad żoną - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dozór za znęcanie się nad żoną

Data publikacji 12.08.2019

Znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem ściganym z urzędu. W takich sytuacjach Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć „Niebieską Kartę”. Tak też było i w tym przypadku, gdy policjanci z komendy w Starych Babicach zostali wezwani na interwencję. Tą zakończyli zatrzymaniem mieszkańca gminy. Mężczyzna usłyszał już zarzut znęcania się nad żoną. Prokurator objął go dozorem Policji oraz nakazał opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną, zakazał zbliżania się do niej. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W sobotę kilka minut po 10.00 dyżurny komendy w Starych Babicach otrzymał zgłoszenie interwencji domowej. Według informacji mąż miał znęcać się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną oraz trzymając nóż grozić jej pozbawieniem życia i zdrowia. Kobieta przed agresywnym zachowaniem mężczyzny musiała ratować się ucieczką z domu. Na miejsce zdarzenia natychmiast udali się policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego.

Mundurowi zakończyli interwencję osadzeniem mieszkańca gminy w policyjnej celi. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Do czasu jego wytrzeźwienia policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru Policji oraz nakazał opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną i zakazał zbliżania się do niej. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to przestępstwo. Stosowany jest tutaj najczęściej artykuł 207 kodeksu karnego:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 – 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12

/ego/