Obchody Święta Policji w Starych Babicach - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Starych Babicach

Data publikacji 22.07.2019

W piątek w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach odbyły się uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji. W uroczystości udział wziął Zastępca Komendanta Stołecznego Policji młodszy inspektor Marek Chodakowski, Starosta Warszawski Zachodni oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji powiatowych współpracujących z komendą w Starych Babicach oraz kadra kierownicza. Podczas uroczystości wręczone zostały awanse w stopniach wyróżniającym się policjantom.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji młodszemu inspektorowi Markowi Chodakowskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji obchodów Święta Policji. Po przeglądzie pododdziałów podniesiono flagę na maszt i odegrano Hymn RP. Następnie Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach młodszy inspektor Tomasz Dałek przywitał zgromadzonych gości i w krótkim przemówieniu podziękował im za wsparcie i współpracę. Podziękował również policjantom za ich zaangażowanie i trud włożony w codzienną pracę.

Na obchody Święta Policji w Starych Babicach zaproszeni zostali m.in. Starosta Warszawski Zachodni, przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji powiatowych, którzy chętnie i ofiarnie współpracują w zakresie poprawy bezpieczeństwa z komendą w Starych Babicach oraz przedstawiciele prokuratury i duchowieństwa.

Święto Policji po całym roku ciężkiej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby jest szczególną okazją do wręczenia awansów w stopniach wyróżniającym się policjantom. Zostały odczytane rozkazy Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie nadania nominacji na wyższe stopnie służbowe dla policjantów z komendy w Starych Babicach.

/ego/

 

 

 

 • Dowódca uroczystości składa meldunek Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji Święta Policji
  Dowódca uroczystości składa meldunek Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji Święta Policji
 • Zastępca Komendanta Stołecznego Policji wita się ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach i dokonuje przeglądu pododdziału
  Zastępca Komendanta Stołecznego Policji wita się ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach i dokonuje przeglądu pododdziału
 • Zastępca Komendanta Stołecznego Policji dokonuje przeglądu pododdziału
  Zastępca Komendanta Stołecznego Policji dokonuje przeglądu pododdziału
 • Uczestnicy uroczystego apelu z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  Uczestnicy uroczystego apelu z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
 • Podniesienie na maszt flagi państwowej
  Podniesienie na maszt flagi państwowej
 • Powitanie zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  Powitanie zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
 • Poczet flagowy
  Poczet flagowy
 • Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe policjantom przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji w asyście Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe policjantom przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji w asyście Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
 • Uczestnicy uroczystego apelu z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  Uczestnicy uroczystego apelu z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
 • Wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Policji” przez Komendanta Stołecznego Policji w asyście Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  Wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Policji” przez Komendanta Stołecznego Policji w asyście Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
 • Uczestnicy uroczystego apelu z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  Uczestnicy uroczystego apelu z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
 • Przemówienie Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji
  Przemówienie Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji
 • Przemówienie Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji
  Przemówienie Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji
 • Przemówienie Starosty Warszawskiego Zachodniego
  Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości
 • Przemówienie proboszcza parafii w Starych Babicach
  Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości
 • Przemówienie Wójta Izabelina
  Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości
 • Okolicznościowe przemówienie zaproszonych gości
  Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości
 • Przemówienie Wójta Gminy Stare Babice
  Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości
 • Poczet sztandarowy
  Poczet sztandarowy
 • Złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Stołecznego o zakończeniu uroczystego apelu z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  Złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Stołecznego o zakończeniu uroczystego apelu z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
 • tort
  Tort okolicznościowy
 • tort
  Tort okolicznościowy