Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „Przedszkolak Bezpieczny Na Drodze”

Data publikacji 07.06.2019

Podczas roku szkolnego mł. asp. Marta Dymek policjantka z komendy w Starych Babicach na co dzień zajmująca się profilaktyką społeczną przeprowadziła cykl spotkań z dziećmi z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”. Uwieńczeniem całorocznej pracy był udział dzieci w konkursie, który przebiegał pod hasłem „Przedszkolak Bezpieczny Na Drodze”. Jego celem było utrwalenie wiadomości i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, przestrzeganie zasad ruchu drogowego dla pieszych oraz zapoznanie dzieci z zasadami zdrowej rywalizacji. Na zakończenie dzieci przystąpiły do swojego pierwszego egzaminu i zdobyły „Kartę Małego Rowerzysty”.

Młodszy aspirant Marta Dymek, policjantka z komendy w Starych Babicach na co dzień zajmująca się profilaktyką społeczną, podczas roku szkolnego przeprowadziła cykl spotkań z wychowankami Publicznego Przedszkola nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”. W trakcie każdej wizyty opowiadała przedszkolakom o zasadach ruchu drogowego, przedstawiła pracę policjantów z różnych pionów, mówiła o bezpieczeństwie, gdy zostaną sami w domu.

Uwieńczeniem tych wszystkich miłych spotkań był udział dzieci w konkursie, który przebiegał pod hasłem „Przedszkolak Bezpieczny Na Drodze”. Konkurs odbył się wczoraj na terenie placówki, a jego celem było utrwalenie wiadomości i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, przestrzeganie zasad ruchu drogowego dla pieszych oraz zapoznanie dzieci z zasadami zdrowej rywalizacji. Przedszkolaki musiały wykazać się zarówno wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

Sześciolatki musiały zmierzyć się z torem przeszkód, na którym przechodziły przez przejście dla pieszych, układały numer alarmowy z rozsypanki cyfr, stawały „oko w oko” z agresywnym psem oraz musiały wykazać się znajomością znaków drogowych. Podczas wykonywania zadań na torze przeszkód także policjantka z wydziału ruchu drogowego przyglądała się bacznie poprawności wykonywanych zadań. Kolejny etap zawodów odbył się w ogrodzie przedszkolnym, gdzie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności jazdy na rowerze.

Po zakończeniu zawodów policjantki podsumowały przebieg spotkania oraz wręczyły dzieciom pamiątkową „Kartę Małego Rowerzysty” i ufundowane przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego elementy odblaskowe, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na drogach. Okazuje się, że dzieci świetnie wykorzystały w praktyce wiedzę zdobytą na zajęciach profilaktycznych z policjantką.

md, ego