Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – Podsumowanie działań

Data publikacji 09.05.2019

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi, rowerzyści, czy motorowerzyści w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością praktycznie nie mają szans na przeżycie. Wczoraj policjanci z powiatu warszawskiego zachodniego przeprowadzili działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa tej grupy osób.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przeważającej części poruszają się po drogach bez elementów odblaskowych i bez oświetlenia, często w ciemnych ubraniach, które o zmierzchu czynią ich praktycznie niewidocznymi, przez co są gorzej spostrzegani przez kierujących pojazdami i narażeni na uczestniczenie w zdarzeniach drogowych, które niosą za sobą poważne skutki, jak śmierć, bądź ciężkie obrażenia ciała.

Wczoraj na terenie naszego powiatu przeprowadzone zostały działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa tej grupy osób. Policjanci reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów, czy motorowerzystów, jak również kierujących pojazdami, którzy nieprawidłowym zachowaniem na drogach powodują zagrożenie dla wymienionej grupy uczestników ruchu drogowego.

Podczas prowadzonych działań policjanci ujawnili łącznie 25 wykroczeń, w tym 17 wykroczeń popełnili kierujący. Natomiast 16 wykroczeń zostało popełnionych przez samych pieszych, którzy aż w 9 przypadkach przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach, prowadzone są liczne kampanie mające na celu zachęcić użytkowników do noszenia elementów odblaskowych. Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładają taki obowiązek na wszystkich, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym i poza drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych lub chodnikiem. Jednak apele policjantów o noszenie odblasków kierowane są do użytkowników wszystkich dróg. Z punktu bezpieczeństwa ważne jest używanie elementów odblaskowych również w obszarze zabudowanym. To naprawdę niewielki wysiłek i mały ciężar – a potrafi uratować życie.

Niestety wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że brak elementów odblaskowych zagraża ich bezpieczeństwu na drodze. Najtrudniejsze jest przekonanie pieszych o ich wpływie na własne bezpieczeństwo. Spotkanie w rejonie nieoświetlonym pieszego ubranego w ciemne ubranie, może być dla kierowcy dużym zaskoczeniem. Pieszy poruszając się po zmroku, bez żadnego odblasku, powoduje duże zagrożenie. Dlatego tak ważna staje się jego widoczność na drodze. Jak wynika z analiz, po zmroku pieszy ubrany w ciemną odzież, bez odblasku jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Zakładając, że minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km/godz. to około 30 metrów, a droga hamowania zwiększa się wraz z prędkością, kierujący nie ma praktycznie czasu na reakcję. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów! Kierujący pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego manewru: może zwolnić, wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Te dodatkowe metry pozwalają niejednokrotnie zapobiec wypadkowi drogowemu skutkującemu ciężkimi obrażeniami ciała lub śmiercią. Koszty wyposażenia pieszego w elementy odblaskowe są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania.

Niezwykle istotna jest również świadomość zagrożeń na drodze wśród pieszych uczestników ruchu drogowego oraz ich widoczność na drodze, którą poprawia stosowanie elementów odblaskowych także w terenie zabudowanym.

/ego/