Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” - inauguracja kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” w powiecie warszawskim zachodnim

Data publikacji 05.04.2019

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która ruszyła we wszystkich jednostkach Policji w kraju, także w komendzie dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Inauguracja kampanii była również okazją do promocji zawodu policjanta.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

Apelujemy do osób, które mogą mieć kontakt z narkotykami, z dopalaczami, aby pamiętały, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Dbając o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znają. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas na dopalacze. Nigdy nie wiemy, jak organizm ludzki zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Jeżeli ktokolwiek z Państwa podejrzewa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków czy nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić Policję.

Przypominamy, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

Więcej informacji na temat kampanii


Inauguracja kampanii w powiecie warszawskim zachodnim nastąpiła w Błoniu. Podczas dwudniowych spotkań z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 3 policjantka na co dzień zajmująca się profilaktyką społeczną młodszy aspirant Marta Dymek upowszechniała wśród dzieci i młodzieży wiedzę dotyczącą zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Inauguracja kampanii była również okazją do promocji zawodu policjanta i zachęcenia uczniów do wstępowania w policyjne szeregi. Podczas spotkań uczestnicy mogli dowiedzieć się o wszelkich aspektach związanych z przyjęciem do służby w Policji. Przedstawiciele Sekcji Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji udzielili informacji dotyczących doboru do służby. W przystępny sposób opowiedzieli o wymogach formalnych oraz postępowaniu kwalifikacyjnym. Szczegółowo przedstawili procedurę kwalifikacyjną do Policji składającą się z kilku etapów, w tym badań psychologicznych, testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, szczegółowych badań lekarskich. Atrakcyjność służby obrazował wyświetlony słuchaczom film.

Przypominamy, że wszyscy zainteresowani znajdą szczegółowe informacje na stronie Komendy Stołecznej Policji pod adresem www.policja.waw.pl.

na podst. info kgp, /ego/