Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci wzięli udział w Akcji „Zima w Lesie 2019”

Data publikacji 08.02.2019

Tegoroczna akcja „Zima w Lesie” to już dziesiąta edycja działań zorganizowanych przez Powiat Warszawski Zachodni i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie. Jej partnerem jest również Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Akcja ta wpisała się już na stałe jako ciekawa forma spędzenia czasu podczas ferii zimowych. W imprezie, która adresowana była do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu, wzięli udział również policjanci ze Starych Babicach i Kampinosu.

Młodszy aspirant Marta Dymek policjantka z komendy w Starych Babicach, która na co dzień zajmuje się profilaktyką społeczną wspólnie z młodszym aspirantem Markiem Szymańskim dzielnicowym z kampinoskiego posterunku kolejny już raz wzięli udział w akcji „Powiatowe Ferie - Zima w Lesie 2019” zorganizowanej przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie. Od edycji 2015 partnerami akcji jest Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach oraz Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu, a od edycji w 2017 roku dołączyła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Miejsce akcji pozostało bez zmian. Impreza odbywała się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w Gościńcu Julinek i skierowana była do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu.

Celem imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem walorów turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego.

Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą policjanci omówili zagadnienia związane z bezpiecznym spędzaniem ferii w domu, na podwórku i na zimowisku. Przypomnieli uczestnikom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno podczas podróżowania samochodem, jak również podczas poruszania się pieszo. Pokazali także, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych. Omówili też zasady postępowania w przypadku napotkania na swojej drodze osób obcych. Podczas spotkań z funkcjonariuszami uczestnicy akcji mieli również możliwość zapoznać się z pracą policjanta oraz obejrzenia radiowozu służbowego.

Policjanci przekazali także materiały informacyjne oraz ulotki promujące akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz konkurs „Stok nie jest dla bałwanów!”.

/ego/