Dozór za znęcanie się nad dziadkami - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dozór za znęcanie się nad dziadkami

Data publikacji 04.12.2018

Dozór Policji, nakaz opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania, zakaz kontaktu z babcią i dziadkiem i zakaz zbliżania się do nich to środki, jakie po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zgromadzonym przez policjantów z komendy w Starych Babicach, zastosował prokurator wobec mieszkanki izabelińskiej gminy. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na ich wiek. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Policjanci z komendy w Starych Babicach zostali powiadomieni o przemocy domowej, którą od kilku miesięcy miała stosować wnuczka wobec swojej babci i niepełnosprawnego dziadka. Po kolejnej awanturze z użyciem przemocy, pokrzywdzona uciekła do sąsiadki i poprosiła o pomoc. Ta wezwała policyjny patrol. Mundurowi wdrożyli procedurę „Niebieskiej Karty” oraz przyjęli zawiadomienie o przestępstwie i przesłuchali świadków.

Następnie funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego ze starobabickiej komendy zatrzymali dorosłą wnuczkę. Kobieta trafiła do policyjnej celi. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańce izabelińskiej gminy zarzutu znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na ich wiek. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Prokurator po zapoznaniu się z materiałami postępowania zdecydował o zastosowaniu wobec kobiety środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji oraz nakazał opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi oraz zakazał zbliżania się i kontaktowania z nimi.

Przypominamy, że z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to przestępstwo. Stosowany jest tutaj najczęściej artykuł 207 kodeksu karnego:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 – 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12

/ego/