Spotkanie z mieszkańcami gminy Kampinos - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Kampinos

Data publikacji 30.11.2018

Wczoraj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie odbyła się debata społeczna, podczas której mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa na terenie gminy. Głównym tematem zgłaszanych postulatów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w miejscu zamieszkania. W trakcie spotkania przybliżone zostały również założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz zaprezentowano aplikację „Moja Komenda”.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Kampinos odbyło się wczoraj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi. W debacie udział wziął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach młodszy inspektor Krzysztof Paska, Wójt Gminy Kampinos Pani Monika Ciurzyńska, a także Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego starszy aspirant Dariusz Sobota, a także Kierownik Posterunku Policji w Kampinosie aspirant sztabowy Wojciech Piotrowski wraz z dzielnicowym młodszym aspirantem Markiem Szymańskim.

Na początku spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji młodszy inspektor Krzysztof Paska przedstawił informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie przybliżone zostały założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób mieszkańcy mogą pozyskać informacje potrzebne im do kontaktu z dzielnicowym. W trakcie spotkania przypomniano także aktualne plany priorytetowe dzielnicowych.

Po przedstawieniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych postulatów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w miejscu zamieszkania. Mieszkańcy wskazali miejsca, gdzie zauważają nieprawidłowości. Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

/ego/