Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nielegalne automaty do gier

Data publikacji 28.11.2018

Kryminalni z komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z funkcjonariuszami z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przeprowadzili wspólne działania, których celem było zwalczanie przestępczości nielegalnego hazardu. Efektem akcji było skontrolowanie dwóch punktów z automatami do gry i zabezpieczenie ośmiu automatów do gier hazardowych.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przeprowadzili wspólne działania związane ze zwalczaniem nielegalnego hazardu. Funkcjonariusze skontrolowali wspólnie dwa punkty na terenie błońskiej gminy i w efekcie kontroli zabezpieczyli osiem automatów do gier do dalszego postępowania, które prowadzić będzie Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie.

Należy pamiętać, że 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która wprowadziła nowe rozwiązania dotyczące m.in. gier na automatach. Podmioty prywatne nie mogą urządzać gier na automatach poza kasynami gier. Oznacza to zakaz posiadania automatów do gier (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie). Zgodnie z nowelizacją ustawy posiadanie automatów do gier bez koncesji jest zabronione.

Za posiadanie nielegalnych automatów do gier w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tysięcy złotych od jednej maszyny. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym są umieszczane. Właściciele automatów mogą teraz ponieść konsekwencje za złamanie przepisów Kodeksu Karno-Skarbowego, którego art. 107d stanowi, kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

/ego/