Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy mieszkańców gminy Izabelin na debatę społeczną

Data publikacji 30.11.2018

Zapraszamy mieszkańców gminy Izabelin na debatę społeczną, która odbędzie się 11 grudnia 2018 roku o godz. 19:00 w Centrum Kultury Izabelin, przy ul. Matejki 21. Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców gminy Izabelin do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy, która odbędzie się 11 grudnia 2018 roku o godz. 19:00 w Centrum Kultury Izabelin, przy ul. Matejki 21.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

/ego/