Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy mieszkańców gminy Kampinos na debatę społeczną

Data publikacji 28.11.2018

Zapraszamy mieszkańców gminy Kampinos na debatę społeczną, która odbędzie się 29 listopada 2018 roku o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, przy ul. Szkolnej 5. Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców gminy Kampinos do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy, która odbędzie się 29 listopada 2018 roku o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, przy ul. Szkolnej 5.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

/ego/