Debata w Ożarowie Mazowieckim - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata w Ożarowie Mazowieckim

Data publikacji 07.11.2018

Podczas debaty społecznej przeprowadzonej wczoraj w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim mieszkańcy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa na terenie gminy. Podczas dyskusji omówione zostały zgłaszane przez mieszkańców zagrożenia za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Ożarów Mazowiecki odbyło się wczoraj w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. W debacie udział wziął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach nadkomisarz Tomasz Sapiński oraz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz, a także Komendant Straży Miejskiej Pan Stanisław Rdest. Ponadto w spotkaniu udział wziął Komendant Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim podkomisarz Cezary Połeć wraz z Zastępcą aspirantem Iwoną Ulińską oraz dzielnicowymi.

Na początku spotkania Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz Tomasz Sapiński przywitał uczestników spotkania. Następnie Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim aspirant Iwona Ulińska przedstawiła informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast uczestniczący w debacie dzielnicowi opowiedzieli o swoich rejonach służbowych oraz aktualnie realizowanych planach priorytetowych, przybliżyli założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób mieszkańcy mogą pozyskać informacje potrzebne im do kontaktu z dzielnicowym.

Po przedstawieniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych postulatów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w miejscu zamieszkania. Mieszkańcy wskazali miejsca, gdzie zauważają nieprawidłowości. Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

/ego/