Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy mieszkańców gminy Leszno na debatę społeczną

Data publikacji 22.10.2018

Zapraszamy mieszkańców gminy Leszno na debatę społeczną, która odbędzie się 23 października 2018 roku w godz. 17:30 – 19:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Leszno przy Al. Wojska Polskiego 21. Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Debaty o bezpieczeństwie wpisują się w założenia rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na lata 2018-2020. Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Program ma charakter interdyscyplinarny i polega między innymi na koordynacji działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców gminy Leszno do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy, która odbędzie się 23 października 2018 roku w godz. 17:30-19:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Leszno przy Al. Wojska Polskiego 21.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

  • Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.
  • Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

/ego/