Drugi dzień ćwiczeń dowódczo-sztabowych - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Drugi dzień ćwiczeń dowódczo-sztabowych

Data publikacji 09.10.2018

Od wczoraj na terenie powiatu warszawskiego zachodniego trwają ćwiczenia obronne zarządzone przez Starostę Warszawskiego Zachodniego mające na celu sprawdzenie przyjętych rozwiązań funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. W ćwiczeniach udział wzięli również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, którzy odpowiedzialni byli za bezpieczeństwo podczas ewakuacji obiektów placówek samorządowych i oświatowych.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach drugi dzień uczestniczą w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych prowadzonych na terenie naszego powiatu. Działania te odbywają się w ramach ćwiczeń obronnych zarządzonych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego. Mają one na celu sprawdzenie przyjętych rozwiązań funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Policjanci odpowiedzialni byli między innymi za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przeprowadzanych ewakuacji obiektów placówek samorządowych i oświatowych. Wczoraj odbyła się ewakuacja budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz przyległego do niego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim. Dzisiaj do ewakuacji doszło w Urzędzie Miejskim w Błoniu oraz w Urzędzie Gminy w Lesznie, a także w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Wśród obserwatorów ćwiczenia obecny był również I Zastępca KomendantaPowiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach młodszy inspektor Krzysztof Paska. Na zakończenie ćwiczeń w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się podsumowanie przeprowadzonych działań podjętych przez samorządy i służby powiatowe.

/ego/

 

  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe